Διοργάνωση

 

Σε συνεργασία με

 


Χορηγοί Επικοινωνίας

 

       

 

Χώρος


Χορηγός Catering

 

 

Ένα project της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 
Proud Life NPO GenderFest Outview